Om oss

Geomatikkbedriftene arbeider for:

  • Å fremme næringens innflytelse og anseelse og anvendelsen av dens produkter og tjenester
  • Å utvikle, oppdatere og spre kunnskap om næringen overfor myndigheter og media
  • Å bedre næringens rammebetingelser for å styrke dens lønnsomhet og vekst
  • Å fremme lojalitet, samarbeid, åpenhet og respekt medlemmene imellom


Fagområder

Geomatikkbedriftene har spesielt fokus på følgende fagområder:

 • Landmåling og annen datafangst
 • Databearbeiding, kartproduksjon og andre verdiøkende tjenester
 • GIS system- og tjenesteutvikling
 • Rådgivning

Vi bedrer rammebetingelsene for medlemmene

Styret

Geomatikkbedriftenes styre består av følgende personer:

Eldar BrændenGeomatikk AS, styrets leder
Jorunn Kragset
, Norkart AS, styrets nestleder
Arild Iversen, Ingeniørservice AS
Ola Greiff Johnsen, Norconsult AS
Geir Hansen, Geodata AS
Reidar Øye, Powel AS

Varamedlemmer

Lennart Flem, Blom Norway AS
Even Sjøli, MjøsPlan AS