Om oss

Geomatikkbedriftene arbeider for:

  • Å fremme næringens innflytelse og anseelse og anvendelsen av dens produkter og tjenester
  • Å utvikle, oppdatere og spre kunnskap om næringen overfor myndigheter og media
  • Å bedre næringens rammebetingelser for å styrke dens lønnsomhet og vekst
  • Å fremme lojalitet, samarbeid, åpenhet og respekt medlemmene imellom

Fagområder

Geomatikkbedriftene har spesielt fokus på følgende fagområder:

 • Landmåling og annen datafangst
 • Databearbeiding, kartproduksjon og andre verdiøkende tjenester
 • GIS system- og tjenesteutvikling
 • Rådgivning

Vi bedrer rammebetingelsene for medlemmene

Styret

Geomatikkbedriftenes styre består av følgende personer:

Eldar Brænden 
Geomatikk AS, styrets leder

Jorunn Kragset
Norkart AS, styrets nestleder

Arild Iversen
Ingeniørservice AS

Geir Hansen
Geodata AS

Reidar Øye
Powel AS

Lennart Flem
Blom Norway AS

Varamedlemmer:

Even Sjøli
MjøsPlan AS