Styret vil jobbe med følgende områder i 2021:

  • Offentlig/privat samarbeid
  • Faglig samkjøring i forbindelse med høringer
  • Synlighet i bransjen

Nedenfor et utvalg av saker og roller som foreningen prioriterer i 2021


Nasjonalt geodataråd

Geir Hansen fra Geodata AS er GBs representant i Nasjonalt geodataråd. Han har vært med i rådet siden 2016.


Arbeidsgruppe privat/offentlig, jf. Nasjonal geodatastrategi

Jorunn Kragset og Geir Hansen er GBs representanter i arbeidsgruppen nedsatt av Kartverket for å jobbe med tiltak 26 i Nasjonal Geodatastrategi, offentlig og privat samarbeid.


Standardiseringskomiteen

Jorunn Kragset fra Norkart og Håkon Andresen fra Geomatikk Survey AS er GBs representanter i Kartverkets standardiseringskomite.


Geomatikkdagene

Cathrine Marstein Engen fra Norconsult er GBs representant i programkomiteen til Geomatikkdagene som arrangeres av GeoForum.


Utdannings- og forskningsgruppa

Jorunn Kragset fra Norkart representerer GB innen samarbeidet for rekruttering til bransjen.


Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Reidar Øye fra Volue Environment AS og Eldar Brænden fra Geomatikk AS representerer GB i «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen». Magnar Danielsen fra KMD er leder og Eldar er nestleder i arbeidsutvalget som består av fire medlemmer.


Posisjon

Reidar Øye fra Volue Environment AS er styrets kontaktperson når det gjelder tidsskriftet Posisjon.


Revisjon av geodesistandarder
Et nytt standardiseringsprosjekt er blitt godkjent av standardiseringskomiteen for geomatikk. Arild Iversen er GBs representant i dette arbeidet.


FIG Norge

Lennart Flem fra Blom Norway AS er styrets kontaktperson når det gjelder FIG Norge.