Om oss

Om oss:

Geomatikkbedriftene er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å bedre rammebetingelsene for den private delen av geomatikkbransjen. Vi har 27 medlemsbedrifter med mer enn 1.000 ansatte innen fagområdet geomatikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser i tillegg til faglig samordning.

Vi har felles interesse i rammebetingelser hvor det offentlige er premissgivere.

Geomatikkbedriftene arbeider for:

  • Å fremme næringens innflytelse og anseelse og anvendelsen av dens produkter og tjenester
  • Å utvikle, oppdatere og spre kunnskap om næringen overfor myndigheter og media
  • Å bedre næringens rammebetingelser for å styrke dens lønnsomhet og vekst
  • Å fremme lojalitet, samarbeid, åpenhet og respekt medlemmene imellom

Fagområder

Geomatikkbedriftene har spesielt fokus på følgende fagområder:

 • Landmåling og annen datafangst
 • Databearbeiding, kartproduksjon og andre verdiøkende tjenester
 • GIS system- og tjenesteutvikling
 • Rådgivning

Vi bedrer rammebetingelsene for medlemmene

Styret

Geomatikkbedriftenes styre består av følgende personer:

Jorunn Kragset
Norkart AS, styrets leder

Lennart Flem
Field Group, nestleder i styret

Styremedlemmer:

Arild Elverum
Ambita AS

Reidar Øye
Volue Technology AS

Espen Kristiansen
Geodata AS

Varamedlemmer:

Berit Morstad
Anko AS

Tor Olav Almås
Norconsult Informasjonssystemer AS

Valgkomite:

Anders Rognes
Norconsult Informasjonssystemer AS