Generalforsamling og medlemsmøte i Geomatikkbedriftene

I samsvar med foreningens lover § 6 er det innkalt til generalforsamling, og i tillegg er det lagt inn et medlemsmøte samme dag.

Tid:     Onsdag 18. mars 2020 kl. 11.30 — 15.00
Sted:   Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge


Kl. 12.15 – 13.15 Generalforsamling

Saker:

 1. Styrets årsberetning 2019
 2. Regnskap 2019
 3. Budsjett 2020, herunder fastsettelse av kontingent
 4. Valg av 4 styremedlemmer/varamedlemmer og 2 medlemmer til valgkomiteen

Kl. 13.30 – 15.00 Medlemsmøte

Saker:

 1. Styrets prioriterte saker for 2020. Jorunn
 2. Privat/offentlig samarbeid, jf. Nasjonal geodatastrategi. Geir
 3. Offentlig regelverk innen landmåling. Arild
  • Matrikkelforskrift,
  • tiltaksklasser,
  • riktig prosjekteringsrunnlag,
  • plassering- og beliggenhetskontroll
  • innslagsverdi offentlige anskaffelser
 4. Erfaringer kommune- og regionreformen. Cathrine og Reidar
 5. Hva er medlemmene opptatt av? Eldar
 6. Eventuelt

Oslo 25.02.2020