Noen av våre fokusområder i 2018

 • Hovedfokus er iflg. vedtektene å forbedre rammebetingelsene for våre medlemmer
 • Vi legger opp til økt synlighet overfor våre medlemmer og de offentlige instanser vi ønsker å kommunisere med
  • Løpende oppdatering på vår hjemmeside, bruke sosiale medier, deltakelse på faglige konferanser og innlegg i faglige tidsskrifter
  • Samarbeid med andre organisasjoner der dette kan gi bedre resultater
  • Fortsette å være et aktivt medlem av Nasjonalt Geodataråd
 • Geomatikkdagene 2019
  • Fortsette å være et aktivt medlem av programkomiteen
  • Fremme medlemmenes interesser på konferansen
 • Matrikkelloven
  • Lovendring i matrikkelloven er vedtatt
  • Følge med og påvirke tilhørende forskriftsarbeid når det gjelder eiendomsoppmåling
 • Ledninger i grunnen
  • Lovendring i PBL er vedtatt
  • Følge med og påvirke tilhørende forskriftsarbeid
  • Følge med på videre bearbeiding av høringsuttalelser når det gjelder ny standard for innmåling
  • Fortsette å være en aktiv representant i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG)
 • Tiltaksklasser
  • Påvirkning overfor DIBK for bedre nyansering av tiltaklasser
 • Kommunereformen
  • Oppfølging av de private selskapenes interesser overfor Kartverket
 • Offentlig/privat
  • Følge med og også påvirke der vi mener at det offentlige «tar seg til rette» på bekostning av medlemmenes interesser