Geomatikkbransjen i Norge ønsker mest mulig normal drift

 Geomatikkbedriftene (GB) er bransjeforeningen for de private selskapene innen fagområdet geomatikk i Norge. Vi har oppdrag innenfor følgende fagområder:

• Landmåling og annen datafangst

• Databearbeiding, kartproduksjon og andre verdiøkende tjenester

• GIS system- og tjenesteutvikling

• Rådgivning

GB har som hovedformål å bedre rammebetingelsene for medlemmene. Se www.geomatikkbedriftene.no Medlemsbedriftene bidrar i den nasjonale dugnaden med tanke på å bremse utbruddet av koronaviruset og bedriftene følger til enhver tid myndighetenes påbud og anbefalinger. Medlemsbedriftene har bl.a. oppdrag innen:

• Stikking og oppmålingstjenester innen bygg- og anleggsbransjen

• Gravemelding- og kabelpåvisning innen samme bransje inkl. vakttjeneste i forbindelse med vannlekkasjer og graveskader på kritisk infrastruktur

• Geografiske informasjonssystemer inkl. kartpresentasjoner innen et stort spekter av anvendelsesområder, for eksempel eiendom, VA, el, tele, ekom

• Tjenesteleveranser innen kart- og eiendomsinformasjon til eiendomsomsetning og -utvikling.

• Flyfotografering i forbindelse med kartlegging og laserskanning for oppbygging av digitale terrengmodeller for større områder, bl.a. høydedatamodellen for hele landet

• Droneflygning for oppbygging av digitale terrengmodeller og prosjekteringsgrunnlag for bygg- og anleggsprosjekter

GB er opptatt av at samfunnet fungerer mest mulig normalt innenfor de begrensninger som myndighetene har satt så langt og vil sette de kommende uker og kanskje måneder.

I denne forbindelse vil vi påpeke følgende:

• GB oppfordrer til åpne grenser over kommunegrenser likt for hele landet slik at ansatte innen våre medlemsbedrifter kan få utført sine oppdrag.

• GB oppfordrer offentlige oppdragsgivere om ikke å stoppe opp pågående prosjekter og heller ikke la nye oppdrag bli utsatt som følge av koronaviruset, for eksempel prosjekter innen bygg- og anleggsbransjen, utvikling av IT-løsninger som bygger på Geografiske informasjonssystemer (GIS).

Vårt mål er at de som benytter produkter og tjenester fra Geomatikkbedriftene sine medlemsbedrifter i minst mulig grad skal merke endringer som følge av den nåværende ekstraordinære situasjonen.

Eldar Brænden, Nestleder i Geomatikkbedriftene