Medlemskap i bransjeforeningen Geomatikkbedriftene

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser, herunder:
✓ representere hele den private geomatikkbransjens interesser i forhold til offentlige myndigheter og politiske organer
✓ arbeide for å bedre næringens rammebetingelser
✓ arbeide for fair konkurranse så vel mellom private bedrifter som mellom privat og offentlig virksomhet
✓ arbeide for å fremme næringens innflytelse og anseelse

Her er et utvalg GB saker og roller som foreningen ivaretar:

  1. Nasjonalt geodataråd. GB er representert i Nasjonalt geodataråd som skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon i Norge.
  2. Standardiseringskomiteen. GB er representert i Kartverkets standardiseringskomite.
  3. Geomatikkdagene. GB er representert i komiteen for denne årlige konferansen som samler geomatikkbransjen i Norge.
  4. Rekruttering til bransjen. GB er med i et prosjekt som arbeider for rekruttering til geomatikkbransjen. Prosjektet er finansiert av Kartverket, GeoForum og GB.
  5. Ledninger i grunnen. GB er medlem i «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen» (SLG) som bl.a. fungerer som en referansegruppe for endringer når de gjelder lover, forskrifter og standarder.
  6. Matrikkelloven. GB var engasjert i endringene i matrikkelloven, men vant ikke fram i saken om at private kunne forestå eiendomsoppmåling. GB er nå engasjert i at forskriften til loven skal bli best mulig for privat bransje.
  7. Masterplan matrikkel. GB er medlem av en referansegruppe i regi av Kartverket med den hensikt å forbedre innholdet i matrikkelen.
  8. Tiltaksklasser. GB vil påvirke overfor Dibk for bedre nyansering av tekst i forbindelse med tiltaksklasser.

Vi henvender oss til private firmaer innen geomatikkbransjen som i dag ikke er medlemmer i GB. Vi mener at dere hører naturlig hjemme som medlemmer og ønsker å tilby tjenester som har direkte nytte for dere.

I tabellen nedenfor vises gjeldende medlemskontingent avhengig av antall ansatte innen geomatikk fagområdet.

Medlemskontingenten for 2020

Kontingenten ble besluttet på generalforsamlingen den 18. mars 2020

Antall ansatteKontingent
1kr 2 000,00
2-4kr 4 000,00
5-9kr 8 000,00
10-19kr 16 000,00
20 – 49kr 24 000,00
50 + kr 30 000,00