Geomatikkbedriftene – nyhetsbrev juni 2017

Monopolet for oppmåling av eiendommer kan oppheves
Geomatikkbedriftene er svært positive til regjeringens forslag om åpning for at private selskaper kan måle eiendommer. I tillegg foreslås det innført en sertifiseringsordning for eiendomsmålere.
Se GBs pressemelding fra 19.06.2017.

Ledninger i grunnen – endringer i Plan- og bygningsloven
KMD foreslår at alle netteiere skal dokumentere sine ledningsnett iht. gitte standarder og at de skal utlevere slik dokumentasjon ved saklig behov. Forslaget om et sentralt ledningseier-register ble ikke videreført. Dette vil bli utredet nærmere før det eventuelt kommer opp igjen som egen sak. Dette er iht. GB sine synspunkter ved høringen.
Saken ble vedtatt i Stortinget og neste steg er at det utarbeides forskrifter knyttet opp mot loven.

Produktspesifikasjon for SOSI-ledning
Powel har utarbeidet et forslag på hvordan produktspesifikasjonen for VA, basert på nye SOSI-ledning kan se ut. Powel samordner prosjektet med Norsk Vann og relevante GIS-leverandører. Eldar Brænden sjekker ansvarsforhold i Kartverket når det gjelder standardisering og for produktspesifikasjoner i forkant av oversendelse av brev.
Powel er i gang med dette prosjektet

GeoForums fellesmøte
GB var representert på dette møte, sammen med KS, Kartverket, DiBK, KMD, Nasjonalt geodataråd og Trondheim kommune.
Det er mye informasjon som ligger i møtereferatet. GB får et bra inntrykk av hvordan de ulike etater driver sin virksomhet. Fellesmøtene kommer sikkert til å bestå. GB trenger mer informasjon om DiBK og KS sine satsinger fremover.

Geomatikkdagene 2018
Årets geomatikkdager ble gjennomført i 2017 på Lillehammer med 450 deltakere. Neste års geomatikkdager blir avholdt i Stavanger.
Man ønsker å forsterke at planmiljøet kommer sterkere inn. En prøver å få til en ungdomslinje når det gjelder foredragsholdere. Studenter blir invitert. Jorunn Kragset er GBs medlem i komiteen.

Nasjonal geodatastrategi
GB har deltatt på innspillsmøte til handlingsplanen sammen med Abelia og IKT-Norge hos Kartverket den 22. juni. Vårt hovedfokus i innspillene er at man er nødt til å identifisere konkrete tiltak rundt følgende områder:
• Finansiering av sentrale datasett og at man ifm dette gjør et grundig arbeid i å utrede videre finansieringsmodellene rundt Geovekst og Norge Digitalt.
• Datakvalitet på datasett som er viktig for å kunne utvikle automatiserte saksbehand-lingsprosesser på en rekke områder.
• Forutsigbare rammebetingelser som sikrer at GBs medlemmer ikke kommer i en konkurransesituasjon med Kartverkets løsning og løsninger fra andre offentlig virksomheter.

Gründere
GB hadde besøk av Kristin Skjerven fra Kartverket. Hun fortalte om «StartupLab» som er en samling av ca. 70 teknologiske gründere som er samlet i Oslo. Mange av disse trenger informasjon om kart som kan brukes i deres «oppfinnelser».
GB kan bidra med sin kompetanse til nye brukere, og som trenger innovasjon og nyskaping ved bruk av stedsdata

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>