Referat fra Generalforsamlingen i GB

GENERALFORSAMLING I GB – innspill for styret

a. Status for innføring av ny matrikkellov
Øystein Halvorsen hadde laget en presentasjon for hvor denne saken står nå. Det er ikke så mye KMD kan si, fordi de er i innspurten på utredningen.

Dag Høgvard sa på fellesmøtet som GeoForum arrangerte 07.02 at det er mulig å prate med politikere, før saken skal opp til endelig behandling på Stortinget. Dersom GB gjør dette, må vi snakke med Arbeiderpartiet. Det ble nevnt at Håkon S Hansen burde være en aktuell kandidat å henvende seg til.

b. Status for Ledninger i grunnen
Eldar Brænden gikk gjennom status, delvis hjulpet av et foredrag som Magnar Danielsen holdt dagen i forveien.

Årsmeldingen oppsummerer hovedpunktene når det gjelder status. Alle referater og presentasjoner fra «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen» ligger ute på egne web-sider under KMD og ledninger i grunnen.

c. GBs hjemmesider
• GBs høringsuttalelser legges på hjemmesiden
• GBs årsberetning og regnskap legges på hjemmesiden
• GBs innkalling til styremøter med saksliste sendes alle medlemmer på mail

d. Utdanning innen faget
• Når det gjelder fagutdanning så stiller Kunnskapsdepartementet formelle krav til utdanning. Skal vi endre på formelle krav må vi starte der.
• Arild Iversen har foreslått 2 års utdanning og 2 års praksis. Da vil man kunne faget og gå inn som landmålere i store deler av faget. Ole Aspmodal sa det samme, men mener at man må starte med Kunnskapsdepartementet for å komme videre.

e. Andre synspunkter
• Det er mange kommuner som driver med husutstikking, selv om dette er private oppdrag. Vedlagt følger en ppt-presentasjon som belyser problemstillingen.
• Noen utbyggere erklærer at de er tiltaksklasse II, og får det godkjent. Der virker som kontrollen her ikke fungerer.
• Autoriasjon må også gjelde Dronemåling. Det er mange dronemålinger som ikke holder lovet kvalitet.
• Det er en del oppdrag som ikke har forutsigbare konkurransebetingelser. Dette må vi gi beskjed om. Vi må ha forutsigbare og like krav som skal gjelde i en konkurranse.

Øystein Halvorsen
Generalsekretær

Last ned Referat fra Generalforsamlingen 15.02.2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>