Plassering og beliggenhetskontroll

Husutstikking (Plan- og bygningsloven §29-4 og Byggesaksforskriften SAK 10)

Kommunalt ansvar:

 • Byggverketss plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Fremgår av Plan- og bygningsloven §29-4
 • Ansvarlig utførendes ansvar (private):
 • Bestemmelsen presiserer ansvarlig utførendes ansvar for at tiltaket gis korrekt plassering i terrenget. (SAK §12-4, b)

Dagens situasjon

 • Det er flere kommuner som utfører utstikking av hus.
 • Det er flere «kommunale landmålerforetak» som utfører denne tjenesten i egne og i andre kommuner.
 • Det er ikke opplyst i media at en noen kommune utfører oppdrag innen landmåling i andre kommuner enn sin egen.
 • Noen kommuner priser seg veldig lavt, mens andre fakturerer etter timepris. Og noen tar en pris som er over markedspris.

Hva er konsekvensene?

 • Konsekvensene for private firma er at markedssituasjonen er uklar. Har vi et marked der vi konkurrerer mot andre firma, pluss kommunen selv.
 • Man bør forvente at kommunale forvaltningsorganer selv vet hvilke oppgaver de skal drive med

Forslag til løsning

 • Geomatikkbedriftene mener at dagens ordning løses ved å følge dagens Plan- og bygningslov.
 • Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Fremgår av Plan- og bygningsloven §29-4
 • Den prosjekterende har ansvar for å sjekke at situasjonskartet gir tilstrekkelig grunnlag for planlegging av tiltaket, herunder plassering, terrengtilpasning, atkomstløsning mv. og dermed at tiltaket gis korrekt plassering i henhold til situasjonsplanen, se § 12-3 bokstav b.

Last ned Plassering og beliggenhetskontroll (Powerpoint presentasjon)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>